محصولات

-->

بذر‌کارکودکار۲۱ردیفه دو مخزن دوگیربکس باقابلیت کاشت کودزیربذر فاصله یک سانت به بالاتیغه فولادی ضدسایش فنرکره ای رنگ کوره ایی

SK3-260-15-21مدل

جهت اطلاع از قیمت ها با واحد فروش تماس فرمایید

جزییات

بذرکا کودکار ریزدانه کار ۲۱ردیفه سه مخزن با محفظه ترکیه ای مدل

MAKA260_15_21مدل

جهت اطلاع از قیمت ها با واحد فروش تماس فرمایید

جزییات

عمیقکارکششی 17ردیفه دومخزن دوگیربکس

جهت اطلاع از قیمت ها با واحد فروش تماس فرمایید

جزییات

دستگاه کشت مستقیم کلزاکار13 ردیفه سه مخزن باکمترین وزن ودارای فنریت بالا

ABIDAR250-15مدل

جهت اطلاع از قیمت ها با واحد فروش تماس فرمایید

جزییات

برگ زن چغندرسه ردیفه دومحور باگیربکس ترکیه ای ۱۴۰شلاقه باقابلیت تنظیم ارتفاع برگ زنی وقابلیت تنظیم لاستیکها

ABIDAR-R3_170مدل

جهت اطلاع از قیمت ها با واحد فروش تماس فرمایید

جزییات

بذرکارکودکارسه مخزنه 3متر عرض کار25 ردیفه ریزدانه کارباگیربکس ترکیه وتیغه طرح کشت مستقیمی کمپرسی

MAKA300-15-21مدل

جهت اطلاع از قیمت ها با واحد فروش تماس فرمایید

جزییات