محصولات2

-->

بذرکارکودکاردو مخزن 3مترعرض کارمفید۲۵ردیفه دومنظوره (دیمی وآبی)باتیغه طرح کشت مستقیمی کمپرسی

SK3-300-25مدل

جهت اطلاع از قیمت ها با واحد فروش تماس فرمایید

جزییات
-->

بذرکار کودکار دومخزنه فاروئر دار

FA2_260_15_21مدل

جهت اطلاع از قیمت ها با واحد فروش تماس فرمایید

جزییات

بذرکارکودکارسه مخزنه طرح روسیه با۳مترعرض کارمفید 25ردیفه ریزدانه کارباگیربکس ترکیه وقابلیت کشت کلزا

ROST300_25مدل

جهت اطلاع از قیمت ها با واحد فروش تماس فرمایید

جزییات

عمیق کار کششی 11ردیفه دارای 11عددلاستیک توپر

SK6_13مدل

جهت اطلاع از قیمت ها با واحد فروش تماس فرمایید

جزییات

عمیق کار 17ردیفه کششی با چرخ پرسویل توپر

SK5_17مدل

جهت اطلاع از قیمت ها با واحد فروش تماس فرمایید

جزییات

عمیق کار کششی 17ردیفه فرمان ثابت

SK7_17مدل

جهت اطلاع از قیمت ها با واحد فروش تماس فرمایید

جزییات